Technické provedení a technologie

Dům je celý vystavěn ze systémových prvků zdiva XELLA/YTONG se špičkovými izolačními parametry, takže již není nutné venkovní stěny dodatečně izolovat dalším izolantem (polystyren, minerální vlna). Celý objekt tak může přirozeně dýchat a nehrozí vznik různých plísní v zimě ani nadměrné vysoušení vzduchu v letních měsících. Celý systém skladby stěn zaručuje do značné míry přirozené klimatické vyvažování vnitřního prostředí v bytech, tedy pohlcování případné nadměrné vlhkosti ze vzduchu, nebo naopak její zpětné distribuce do přesušeného bytu. A protože nosné konstrukce podlah či stropů jsou z monolitického betonu, je efekt samoregulace vnitřního klimatu opravdu maximální. Byty ve 3.NP, tedy v podkroví, jsou navíc vybaveny připravenými rozvody pro klimatizaci hlavních místností, takže i v letních měsících budete mít možnost se dodatečně zchladit. 

Okna jsou plastová 6-komorová, osazena 3-skly, od renomovaného výrobce FENSTAR, sídlícího jen 13km od obce, takže případný servis či údržba je skutečně na dosah.

Vytápění je v celém domě zajištěno ústředním vytápěním z vlastní kotelny umístěné v přízemí domu. Stejně je řešena příprava teplé užitkové vody (TUV). Toto řešení je pro tento typ domu bezkonkurenčně nejefektivnější, a zároveň  poskytuje obyvatelům komfort, kdy provoz a údržbu systému vytápění a TUV nemusí řešit každý samostatně. Rozúčtování podílu na spotřebě tepla je potom díky moderním měřícím prvkům opravdu jednoduchá a férová záležitost. Vlastním zdrojem tepla je dvojice moderních plynových kotlů, zapojených do kaskády, a vyhřívajících primárně akumulační kapacitní zásobník, takže celý systém je možné provozovat v ideálním provozním režimu podle okamžité potřeby výkonu s maximální účinností v každém ročním období, což výrazně snižuje spotřebu a tedy náklady. Navíc při případné poruše jednoho kotle je k dispozici stále kotel druhý, což zajišťuje výrazně vyšší míru bezpečí pro zajištění alespoň nouzového vytápění i za největších mrazů, než dojde k odstranění poruchy.

Pitná voda je dodávána z veřejné vodovodní sítě VaK Vyškov, která čerpá vodu primárně z několika zdrojů a díky modernizované úpravně je kvalita pitné vody z této sítě vynikající a veškeré hodnoty sledovaných parametrů dle norem jsou hluboko pod doporučenými limity. Splaškové vody jsou odváděny nově vybudovanou obecní kanalizací do moderní ČOV, takže veškeré odpadní vody z bytů jsou vyčištěny  pod úroveň nejpřísnějších limitů, a rozhodně tak nemusí mít majitelé špatné svědomí, že by odpadní voda u jejich bytu znečišťovala životní prostředí.

Do každého bytu je zavedena IT kabeláž, takže je možné bezproblémové napojení všech bytů na satelitní či DVB-T2 příjem TV signálu nebo internetu od vybraného poskytovatele. Výběr poskytovatele/ů je ponechán na společenství vlastníků, kteří tak nejsou nijak předem vázáni podmínkami, které by jim nemuseli vyhovovat. Byty jsou samozřejmě napojeny na domovní dorozumívací systém (INTERCOM), který nejen umožňuje komunikaci s případnými návštěvami od domovních dveří, ale také jednotlivých bytů mezi sebou. Tato funkce se dá v případě požadavku ale kdykoliv vypnout. Objekt má také nezbytný předepsaný systém  protipožární signalizace a ochrany.

Parkování

Před domem se nachází 4 parkovací stání, z toho dvě jsou určena pro občany se sníženou pohyblivostí.

K objektu náleží vlastní parkoviště o celkové kapacitě 19 míst. Celkem  je tedy k dispozici 23 parkovacích míst. Parkoviště jsou na vlastních pozemcích, které budou součástí spoluvlastnictví všech majitelů bytových jednotek. Dalších 6 veřejných parkovací stání bude vybudováno podél příjezdové komunikace. S parkováním u domu by tak neměl být větší problém i pro návštěvy.