Financování

Postup financování bytové jednotky:

  1. Podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
  2. Splátka ve výši 10% z celkové kupní ceny splatná do 14 dnů po uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
  3. Splátka ve výši 50% z celkové kupní ceny splatná do 14 dnů poté kdy dojde k zápisu Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
  4. Splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny splatná do 14 dnů po dokončení hrubých instalací rozvodů a současně dokončení vnitřních omítek
  5. Zbývající část kupní ceny je splatná do 14 dnů poté, co bude vydán kolaudační souhlas na stavbu
  6. Do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu uzavřít kupní smlouvu na převod bytové jednotky
  7. Předání bytové jednotky do 14 dnů od předložení potvrzení o provedení vkladu nového vlastníka bytové jednot